Kontaktpersoner

Koordinatorer

  • Ken Dolva
    overordnet koordinator

    tlf. 2044 8446


  • Michael Hansen

    koordinator for ungdomsgrupperne

    tlf. 3030 0007

 

Netværksgrupper i kirkenDer er en styrke både ved de store og de mindre fællesskaber. Når vi mødes i det store gudstjenestefællesskab om søndagen, bliver vi opbygget og opmuntret af forkyndelse og lovsang, måske lytter vi til et inspireret budskab fra Gud, og vi har mulighed for at få en snak med andre over en kop kaffe efter mødet.

Men det er i de mindre fællesskaber, vi også har mulighed for at vokse i tjeneste, udvikle dybere relationer og dele liv med hinanden. Det kan også for mange være et vigtigt bindemiddel til en menighed. Det, der gør, at man føler, at man hører til.

Omsorg og forbøn

I en netværksgruppe er omsorgen og forbønnen for hinanden i højsædet, og der er plads og tid til at hjælpe hinanden med at komme videre i den proces, som troen er, og til at opmuntre hinanden til at leve det liv, som Jesus har kaldet os til.

Desuden kan en netværksgruppe også handle om at skabe netværk til mennesker uden for menigheden, der måske er kirkefremmede, men synes, det er for stor en mundfuld at deltage i det store gudstjenestefællesskab.

Fællesskab med andre

Derfor prioriterer vi i Københavns Frikirke netværksgrupper højt. Vi er overbeviste om, at kristenlivet er bedst, når det er et liv i fællesskab med andre - et liv, hvor vi kan dele tanker, oplevelser, glæder og sorger med hinanden. Netværksgrupper og gudstjenesten er to måd at være kirke på. De er forskellige og supplerer hinanden i forhold til det at være en menighed.

Gruppernes størrelse og mødefrekvens

I en netværksgruppe er der mellem 6 og 12 personer, og man mødes typisk mellem 1 og 2 gange i løbet af en måned. Nogle grupper holder møderne det samme sted, andre mødes på skift hos hinanden.

Vil du med i en gruppe?

Hvis du er interesseret i at være med i en af menighedens netværksgrupper, kan du kontakte en af koordinatorerne, som du finder til højre.