Gud er en kærlig og omsorgsfuld farVores hovedkilde til forståelse af Gud er Biblen. Her står bl.a., at dem, der kommer til Gud, må tro, at han er til. Tro er således en forudsætning for enhver relation til Gud.

Begrebet Gud kan i forskellige kulture og på forskellige tider i verdenshistorien give forskellige associationer. For nogen er Gud en streng og dømmende lovgiver, for andre er han en kærlig og omsorgsfuld far. Jesus introducerede Gud som en kærlig far, der har øje for os og er interesseret i, at det går os godt. Gud har planer for os, hvori hans kærlighed og omsorg kan komme til udtryk. Men det er selvfølgelig op til den enkelte, om vi ønsker dette.

Uanset hvad, så bygger enhver relation til Gud på tro. Tro indeholder et stort mål af tillid, som en hvile. Når man vover at tro, er det som at læne sig tilbage og hvile. Er man i tvivl, kan man let stresse og fortvivle, fordi man tror, man skal præstere en masse. Tro er tillid til Gud - fast tillid til det, man håber.