Apostolsk KirkeDer er ca. 300 frikirker i Danmark - store og små, ’gammeldanske’ og ’nydanske’, med tilsammen over 20.000 medlemmer.

Frikirke

Som ordet "frikirke" antyder, er de "frie" kirker - men hvad betyder det?

I Danmark har vi en folkeskole og friskoler. Friskolerne er karateristisk ved, at de er interesse- og værdibaseret. De skal, for at kunne udstede de relevante eksamsbeviser, dække samme pensum  som folkeskolen, men har derudover 'metodefrihed' til selv af organisere sig. Det samme gælder for frikirker; de er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane og ofte forskellige fra hinanden. De er ikke underlagt biskopperne tilsyn, skal ikke følge en bestemt ligurgi eller tekstrække, men er dog underlagt kirkeministeriet for f.eks. vielsesret. Frikirkerne er ikke kirkebogsførende og udsteder altså heller ikke navne- eller dåbsattester. 

Frikirker får ikke del i kirkeskatten, og de modtager ikke støttet af staten, men er privat finansieret.

Danske Kirkers Råd

Frikirkerne var tidligere organiseret i Dansk Frikirkeråd; et fællesråd, der bl.a. fungerede som kontaktorgan til myndighederne. I dag er Frikirkerådet erstattet af det noget større Danske Kirkers Råd, hvor både katolikker, ortodokse, baptister, karismatiske og Luthers Folkekirke er repræsenteret. Her kan bl.a. behandles forhold om dåb, begravelser (f.eks. på en Sognekirkes kirkegård), fradragsberettiget støtte til kirkelige organisationer, missionopgaver og hjælpeprojekter, ligesom der informeres bredt om de forskellige kirkers og organisationers aktiviteter. Bl.a. er det Danske Kirkers Råd, der hvert fjerde år tilrettelægger det store arrangement 'Danske kirkedage'. Udover Danske Kirkers Råd er frikirkerne også engageret i Evangelisk Alliance, hvor både folke- og frikirker er repræsenteret.

Grundlæggende gælder det:

  • Man er først medlem, når man selv ønsker det, og man kan til enhver tid melde sig ud igen.
  • Man opfordres til at engagere sig personligt i gudstjenester og aktiviteter.
  • Man får mulighed for indflydelse efter devisen: dem, der engagerer sig, er også dem, der påvirker udviklingen.