fællesskabKort fortalt ønsker frikirker at stå for:

 • Åbenhed – alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der foregår, og det er koster ikke noget at deltage.
 • Tryghed – man kan deltage, så meget man har lyst, og man kan frit gå ud af døren igen.
 • Relevans – præsten prøver at overføre prædikenens pointer på hverdagslivet.
 • Socialt engagement – frikirker ønsker at være en del af løsningen på samfundets mange udfordringer.
 • Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning – indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forholdet til Gud og mennesker.
 • Formen er ofte rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under afslappede former.

 

Følgende fem værdier er vigtige for Københavns Frikirke:

 1. Det er vores ønske, at Kristus skal være centrum i alt, hvad vi er og gør personligt og i menighedslivet.
 2. Det er vores første prioritet, at mennesker, som ikke kender Jesus Kristus, lærer Ham at kende på en personlig måde.
 3. Vi tror, at det sker bedst i fællesskab med andre, der ønsker at følge Jesus, hvor der er rummelighed og respekt for den enkeltes trosvandring.
 4. Det er centralt for os, at menighedsfællesskabet er forbundet i omsorgsfulde og forpligtende relationer.
 5. Det er vores overbevisning, at praktisk efterlevelse af Bibelens lære har afgørende betydning for den kristnes liv og vækst.