missionVi ønsker, at vores liv skal bære præg af vores tro - at Københavns Frikirke skal være en åben og vedkommende kirke for det samfund, som vi er en del af. Vi tror nemlig, at budskabet om den skabende, kærlige og tilgivende Gud er mere aktuelt end nogensinde før.

Københavns Frikirke er ikke en kirke for 'de fuldkomne'; de er faktisk ikke velkomne. Vores forståelse af kirke er et fællesskab, hvor det guddommelige og fuldkomne møder det menneskelig og utilstrækkelige.

Fællesskab

Det vigtigst, vi kan tilbyde i Københavns Frikirke, er fællesskab. Derfor er gæstfrihed og omsorg vigtigt for os, med mangfoldighed i udtryksformer. Da tro, i stor udstrækning, er en erkendelse, der skabes og næres i et fællesskab, er netop disse to elementer vigtige: rummelighed i udtryk og enhed i indhold.

Mission

Vores tilstedeværelse som menighed i København er berettiget af den mission, Jesus har givet os (Joh. 20,21) at formidle Evangeliet om Guds Rige. Derfor vil evangelisation og mission altid have en høj prioritet både her i byen og udenfor landets grænser.

Som en del af Apostolsk Kirke i Danmark står vi også sammen med evangeliske kristne kloden rundt om den kristne kirkens trosbekendelse. Vi ønsker åndelig såvel som menneskelig trivsel og sundhed i alle fællesskabets forskellige aspekter.

Vision, ønsker og værdier for Københavns Frikirke

Vi ønsker at være helhjertede og begejsterede efterfølgere af Jesus.

Det betyder, at:

  1. Det er vores ønske, at Jesus skal være i centrum af alt, hvad vi er og gør i vores personlige liv og menighedslivet.
  2. Det er vores først prioritet, at mennesker, som ikke kender Jesus Kristus, lærer Ham at kende på en personlig måde.
  3. Det er en central værdi for os, at menighedslivet er bundet sammen i omsorgsfulde relationer.
  4. Det er vores overbevisning, at praktisk efterlevelse af Biblens lære har afgørende betydning for den kristnes vækst og udvikling.
  5. Vi ønsker at respektere den proces, den enkelte gennemlever, mod en stadig voksende helhjertet efterfølgelse af Jesus.