Københavns Frikirke tæller omkring 250 medlemmer, men det er ingen lukket klub. Mange mennesker deltager i kirkens aktiviteter uden at være medlemmer. Dem, der kommer i kirken, udgør en farverig buket af børn, unge og ældre, singler og børnefamilier, hver med deres forskellige hverdag og individuelle interesser.

Det er vigtigt for os, at der er plads til den enkelte. Vi har forskellige behov, derfor er der i ugens løb aktiviteter, der henvender sig til de forskellige aldersgrupper og interessegrupper. Om søndagen mødes vi alle under afslappede former til en gudstjeneste, som er præget af en engagerende tale og meget musik.